Acta del 8 de juny de 2011

Acta de l’assemblea de Casc Antic del 8 de juny de 2011

La sessió comença a un quart de nou i reuneix fins a un centenar de persones.

Secretaris voluntaris : Philippe-Alexandre Pouille

Gemma Serra

Moderador i torn de paraules: Marcos Montiel

ORDRE DEL DIA:

1. Petit resum per a la gent qui vingui per primera vegada (10 min).

2. Com treballarem en aquesta assemblea i com prendrem decisions (45min).

3. De quina manera des de la nostra assemblea del Casc Antic asumirem les propostes

de coordinació entre barris (45 min).

4. Altres propostes (30 min).

Es llegeix l’ordre del dia, no es proposa cap altre punt i s’aprova. Tot seguit es decideix passar

directament al punt 2.

2. Com treballarem en aquesta assemblea i com prendrem decisions?

2.1 Propostes de grups de treball

Comunicació – Difusió:

– Acordem utilitzar un sol email: ass.cascantic@gmail.com. Garantitzant que es faran el

traspàs d’adreçes que ja constaven en els altres.

– Es proposa utilitzar Google Groups per facilitar la difusió i gestió dels missatges;

garantitzant la seva horitzontalitat. Agilitzant el treball de les comissions.

– Es comunica que s’ha creat un blog: https://acascantic.wordpress.com/

i un facebook: Assemblea del Casc Antic.

– A part de treballar amb la xarxa: generar punts de difusió físics distribuïts pel barri. Algú

proposa que té un mòdul dissenyat per aquesta finalitat. Es mostra interés en realitzar

banderoles i triptic i el “boca a boca” per tal de que cada cop siguem més.

– Es planteja la necessitat de dividir aquesta comissió en diferents subdimissions.

Demo: nous procediments de votació i participació. Treballar en petit per extrapolar després

utilitzant els nous mitjans. Tenint en compte els errors comesos en pràctiques anteriors i

analitzar i promoure pràctiques d’èxit.

Acció – Activitats:

– Fomentar l’intercanvi: material i treball (hi ha alguna associació que ja treballà amb

aquest sentit.

– Apuntar-se a altres propostes que existeixin al barri: ex. fer un punt d’informació per la

festa major del barri; Ass. de Veïns de Casc Antic: s’ofereix a deixar-nos el seu espai per

fer ressò de l’assemblea.

– Coordinació amb altres assemblees i altres entitats del barri.

– Casserolada cada dia de 21.15 a 21.30h

– Penjada de pancartes al nostre balcó

Urbanisme – Habitatge:

– Solidaritat amb els desallotjaments/desnonaments.

– L’associació de Veïns del Casc Antic: porta temps preocupant-se dels habitatges

turístics, desallotjaments i serveis públics del barri.

Serveis públics: Ajudes a gent vulnerable. Relacionat amb educació i sanitat.

– Fer pinya amb les tallades davant del CAP per les retallades cada dimecres a la 14h

(no coincidint amb amb la resta de caps que ho realitzen a les 13h).

Treball – Laboral:

– Fer una denúncia formal a banquers i polítics.

– Generar propostes per donar feina: ex. abans existia un local que ho feia al mateix

forat de la vergonya.

– Organitzar la gent que està a l’atur.

Dinamització: grup de treball de treballar les actes i descobrir estratègies per dinamitzar

l’assemblea. Coneixement col·lectiu. És una eina transversal i provisional. De

caire rotatori.

– Proposa ser qui defineixi l’ordre del dia de la pròxima assemblea.

2.2 Propostes metodològiques de treball

(No es va afrontar el tema directament. Sinó que van sorgir propostes puntuals.)

– Definir els objectius generals (primordials) de l’assemblea abans de dividir-nos en grups de

treball: això es contraposa una altra idea on es diu que els objectius s’aniran perfilant a mesura

que les comissions vagin treballant.

– Tenir en compte les associacions que ja existeixen en el barri i porten temps treballant: Per tal

de no repetir feina.

– Propiciar el “roce” entre nosaltres: solidaritat, fora prejudicis. Un exemple que estem aplicant s

el de dir el nom abans de fer cada intervenció individual. S’ha també plantejat un dinar popular.

– Com validar les propostes? Cal votar-les al mateix moment? Intentar tancar el màxim nombre

de temes en cada assemblea. Sintetitzar per arribar a propostes concretes.

– Cada grup de treball escollirà dia i hora a la setmana per tal de reunir-se.

– Generar assemblees a escala més petita per tal que sorgeixi una discussió més fluïda (per

exemple amb gent del mateix carrer – 4 a 7 persones) i que d’aquestes en sorgeixin d’altres de

major escala on es puguin vincular les més petites a través de representants. (N’aporten un

esquema).

– Organització de l’assemblea i d’una assemblea electrònica dels membres de totes les

assemblees de barri: Punt d’informació de l’assemblea del Casc Antic a la Plaça Catalunya.

(N’aporten esquema).

3. De quina manera des de la nostra assemblea del Casc Antic assumirem les propostes

de coordinació entre barris?

(Les decisions de l’assemblea apareixen en negreta)

Acció col.lectiva en contra de les fraus de les hipoteques – divendres 10 de juny del 2011

– Es decideix que qui hi vulgui participar es reuneixi al forat de la vergonya a les

11h per acabar de concretar l’acció des del barri.

– Es proposa fer un cercaviles(coincident amb les sucursals del barri) amb casseroles

i tot seguit anar:

– Tots a passeig de Gràcia davant del Banc Santander (acció centralitzada).

-O repartir-nos per totes les sucursals del barri per “·alterar-ne” el seu

correcte funcionament: es planteja com fer-ho (acció descentralitzada).

– Es decideix que la comissió de comunicació difongui l’acció al barri.

– Es comunica que hi ha més informació a l’Assemblea de Plaça Catalunya.

– S’informa que existeix una comunitat, VdeVivienda: http://www.vdevivienda.net/ què té

casos d’èxit.

Acció col.lectiva en contra de la votació dels pressuposts per part del Parlament de Catalunya –

dimarts i dimecres 14 i 15 de juny de 2011

– Es decideix que el Forat de la Vergonya serà el punt de trobada del dia 14 a les

20h per anar fins el Parlament fent una casserolada (s’hi hauria d’arribar a les 21h)

– Es decideix que els qui vulguin i puguin es trobaran el dijous 9 de juny a les 20h

per fer pancartes. Varies persones s’ofereixen per portar el material necessari per

la seva realització.

– Es proposa la realització de flyers per fer ressò de l’assemblea

– S’anuncia que hi hauran disponibles flyers, pancartes dissenyades des de plaça

Catalunya per distribuir-les.

– Es decideix que el forat de la vergonya serà el punt de trobada – 20h del dia 14 –

per anar fins el Parlament fent una casserolada (s’hi hauria d’arribar a les 21h).

– Es recomana que aquells que vulguin participar en l’acampada portin les coses

directament. Es comunica que el parc tanca les seves portes a les 23h.

– Es decideix que els qui ho vulguin es trobaran a dos quarts de 7 al Forat de la

Vergonya per caminar fins al Parc de la Ciutadella i la resta ens trobarem

directament a les 7 del matí a les portes del Parc de la Ciutadella amb la finalitat

d’impedir que els parlamentaris arribin fins al Parlament. Si no s’aconsegueix: els

membres de l’assemblea del Casc Antic es concentraran a les 11 del matí al

Passeig Picasso, a l’entrada del parc més a prop del Parlament, sota la pancarta

del barri, fent casserolada.

– Es suggereix que, si un parlamentari viu al barri i si algú pot saber-ho, l’assenyali a

tothom amb els mitjans de comunicació posats en marxa per la comissió de

comunicació.

Accions descentralitzades pel barri – divendres 17 de juny de 2011

Manifestació al Parlament – diumenge 19 de juny de 2011

– Fer casserolada fins plaça Catalunya

– Es decideix trobar-se al Forat de la Vergonya a les 16h per anar fins a les Rambles

(amb Liceu 16.30h) per trobar-nos amb altres Assemblees properes i pujar tots junts fins

a plaça Catalunya (s’hi hauria de ser a les 17h). I des d’allà anar tots junts al Parlament.

– Es comunica que el mateix dia hi ha dinar popular (arròs) al passeig del Born: però que

intentaran fer-ho tot compatible.

4. Propostes d’acció des d’altres fonts

Treure simbòlicament diners del banc – divendres 10 de juny de 2011

– Retirar 15,5 euros, 155 euros del banc, …

– Fer ressò dels bancs ètics.

Ocupem Can Batlló – dissabte 11 de juny del 2011

– Amb activitats durant tot el cap de setmana.

– Més informació a la web: http://canbatllo.wordpress.com/

Reunió de Treballadors en Lluita – dissabte 11 de juny del 2011

– 11.30h a plaça Catalunya

Contra el CIE (Centre Internament per Extrangers) – dissabte 18 de juny de 2011

– Trobada a plaça Espanya a les 16h per agafar autocars

– Hi haurà concert de Hip-hop

Contra les retallades en sanitat pública – cada dimecres a les 14h

– Tallar el carrer del Centre d’Atenció Primària del barri.

La sessió s’acaba a les 11, després d’haver confirmat que l’assemblea de Casc Antic es

reuneix cada dimecres a les 8 al Forat de la Vergonya, Pou de la Figuera.

Publicat el 12 de juny de 2011

Los comentarios están cerrados.