Jo també estava al parlament

JO TAMBÉ ESTABA AL PARLAMENT.. i ho tornaria a fer!

El 15 de juny va ser convocada una acció que tenia per objectiu bloquejar el Parlament i amb això el primer paquet de retallades que aquell dia serien aprovades.

Aquell dia vàrem demostrar que més enllà de les paraules estàvem disposades a passar a l’acció. Quan han vist de què som capaces -ja no tan sols d’indignar-nos, ja no tan sols manifestar-nos, sinó d’anar a pels responsables de tot això- han desplegat totes les seves armes mediàtiques per tal d’avalar les seves armes repressives. No en tinguem cap dubte: s’han molestat i molt. La gran violència que diuen haver patit no és altra que la d’haver de trobar-se cara a cara al carrer amb la gent que patim directament les seves decisions. Van viure en primera persona que els identifiquem com a responsables dels nostres problemes… i van tenir por.
Kale borroka, guerrilla urbana, provocadores professionals… són algunes de les paraules que des dels mitjans de comunicació, els polítics i la policia ens han ofert. Pretenien llavors i pretenen avui fer-nos veure que allò que succeí aquell dia var ser una confrontació entre una minoria violenta i els i les parlamentàries on les ingènues indignades i la desbordada policia només eren personatges secundaris d’aquell espectacle. Amb la seva retòrica volen desplaçar l’autèntic problema de fons. Aquell dia, no ens oblidem, es pretenien aprovar els pressupostos que validaven les retallades que ens afecten a totes. El conflicte és entre aquelles que ens precaritzen encara més la vida i aquelles que ens hi resistim obertament.

Aquell dia no eren 22 persones bloquejant el Parlament, érem milers, que ens jutgin a totes! Pretenen que a partir de la repressió sobre unes quantes la resta agafem por, però no deixarem de sortir al carrer. Vàrem anar-hi per moltes raons i són les mateixes per les que hi hauríem de tornar. Tot i així, no ens limitarem a lluitar bloquejant el Parlament, ho farem també al carrer, als llocs de treball, a les universitats i a on calgui. Perquè és amb la pràctica i no amb les paraules com podrem evitar que continuïn fent el que vulguin.

Des del Poder se’ns diu que fer aquest pas és il·legal. Nosaltres responem que això no és important, que fem el que creiem convenient.

Aturem una, cent i mil vegades el Parlament!
Si ens toquen a una ens toquen a totes!

Compte corrent per demanar aportacions solidàries.
Aquest compte sorgeix del grup de suport a les encausades del 15J per respondre de manera ràpida a les despeses que ja han derivat del cas: viatges a Madrid, factures d’advocats etc… Més endavant ens coordinarem amb la caixa de resistència del 15M per evitar duplicar els esforços. Ara per ara demanem la màxima solidaritat econòmica amb les encausades a aquesta compte:

La Caixa 2100 3002 01 2200393278

(CAST)

Yo también estuve en el Parlamento… ¡y lo volvería a hacer!

El 15 de junio fue convocada una acción que tenía por objetivo bloquear el Parlamento y con esto el primer paquete de recortes que aquel día serían aprobadas.

Aquel día demostramos que más allá de las palabras estábamos dispuestas a pasar a la acción. Cuando han visto de qué somos capaces -ya no tan sólo de indignarnos, ya no tan sólo manifestarnos, sino de ir a por los responsables de todo esto- han desplegado todas sus armas mediáticas para avalar sus armas represivas. No tengamos ninguna duda: se han molestado y mucho. La gran violencia que dicen haber sufrido no es otra que la de tener que encontrarse frente a frente en la calle con la gente que sufrimos directamente sus decisiones. Vivieron en primera persona que los identificamos como responsables de nuestros problemas… y tuvieron miedo.

Kale borroka, guerrilla urbana, provocadoras profesionales… son algunas de las palabras que desde los medios de comunicación, los políticos y la policía nos han ofrecido. Pretendían entonces y pretenden hoy hacernos ver que aquello que sucedió aquel día fue una confrontación entre una minoría violenta y los y las parlamentarias donde las ingenuas indignadas y la desbordada policía sólo eran personajes secundarios de aquel espectáculo. Con su retórica quieren desplazar el auténtico problema de fondo. Aquel día, no nos olvidamos, se pretendían aprobar los presupuestos que validaban los recortes que nos afectan a todas. El conflicto es entre aquellas que nos precarizan todavía más la vida y aquellas que nos resistimos abiertamente.

Aquel día no eran 22 personas bloqueando el Parlamento, éramos miles, que nos juzguen a todas! Pretenden que a partir de la represión sobre unas cuántas el resto cojamos miedo, pero no dejaremos de salir a la calle. Fuimos por muchas razones y son las mismas por las que tendríamos que volver. Aún así, no nos limitaremos a luchar bloqueando el Parlamento, lo haremos también en la calle, en los puestos de trabajo, en las universidades y allá donde haga falta. Porque es con la práctica y no con las palabras como podremos evitar que continúen haciendo el que quieran.

Desde el Poder se nos dice que hacer este paso es ilegal. Nosotros respondemos que esto no es importante, que hacemos el que creemos conveniente.

Paramos una, cien y mil veces el Parlamento!
Si nos tocan a una nos tocan a todas!

Cuenta corriente para  aportaciones solidarias.
Esta cuenta surge del grupo de apoyo a las encausadas del 15J para responder de manera rápida a los gastos que ya han derivado del caso: viajes a Madrid, facturas de abogados etc … Más adelante nos coordinaremos con la caja de resistencia del 15M para evitar duplicar los esfuerzos. Hoy por hoy pedimos la máxima solidaridad económica con las encausadas a esta cuenta:

La Caixa 2100 3002 01 2200393278

Los comentarios están cerrados.